โปรโมชั่น นิวทริไลท์ ดับเบิ้ล เอ็กซ์ ไฟโตเบลนด์

รายละเอียดโปรโมชั่นดูแลสุขภาพอย่างลงตัวด้วยไฟโตเบลนด์

ซื้อนิวทริไลท์ ดับเบิ้ล เอ็กซ์ ไฟโตเบลนด์ ครบ 2 ชิ้น ฟรี! นิวทริไลท์ ดับเบิ้ล เอ็กซ์ ไฟโตเบลนด์ 1 ชิ้น

หรือซื้อนิวทริไลท์ ดับเบิ้ล เอ็กซ์ ไฟโตเบลนด์ ชนิดเติม 1 ชิ้น ฟรี! นิวทริไลท์ ดับเบิ้ล เอ็กซ์ ไฟโตเบลนด์ 1 ชิ้น มูลค่า 830 บาท

2 ตุลาคม 2562 – 4 ตุลาคม 2562
จำหน่ายสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป (จำกัดการสั่งซื้อ 1 ชุด/รหัสประจำตัว) ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ของวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป พร้อมกันทุกช่องทาง

5 ตุลาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562
จำหน่ายทั่วไป ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ของวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป พร้อมกันทุกช่องทาง (สินค้าโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด


หมายเหตุ:
•ไม่รวมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นทุกรายการ
•สมาชิก SOP โปรโมชั่นรับสิทธิ์ผ่อนผันการสั่งซื้อ SOP ในช่วงโปรโมชั่นปกติ กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากแค็ตตาล็อกแอมเวย์ ฉบับกันยายน 2562 - มกราคม 2563 หน้า 218
•มูลค่าสินค้าโปรโมชั่น 50 ล้านบาท


ซื้อนิวทริไลท์ ดับเบิ้ล เอ็กซ์ ไฟโตเบลนด์ ครบ 2 ชิ้น

รหัสสินค้า #0121574

ซื้อนิวทริไลท์ ดับเบิ้ล เอ็กซ์ ไฟโตเบลนด์ ชนิดเติม 1 ชิ้น

รหัสสินค้า #0121575