{{filterHeaderText(selectedPickupStoreHeader)}}

{{filterHeaderText(defaultStore.storeName)}}

เลือกสาขา

เปลี่ยน

เลือกสาขา

คุณได้รับส่วนลด SOP ในเดือนนี้

จัดการสินค้า SOP

คุณมี SOP ที่ยังไม่ได้ซื้อ

จัดการสินค้า SOP

ผลการค้นหา
{{product.displayName}} {{product.name}}
{{product.bundleABOPriceRange}}
{{product.variantABOPriceRange}}
{{product.aboPriceValue | formatPrice}}
brand-V2-BrandsCol1NutriliteNavNode
brand-navnode_000ZQMO8
brand-V2-BrandsColByNutriliteNavNode
brand-navnode_000ZQPRC
brand-V2-BrandsCol1ArtistryNavNode
brand-navnode_000ZQRAW
brand-V2-BrandsCol1AtomosphereNavNode
brand-V2-BrandsCol1EspringNavNode
brand-V2-BrandsCol1GllisterNavNode
brand-V2-BrandsCol1GHNavNode
brand-V2-BrandsCol1SatiniqueNavNode
brand-navnode_000ZQNG0
brand-V2-BrandsCol1XSEnergyNavNode
brand-V2-BrandsCol1AmwayHomeNavNode
brand-V2-BrandsCol1NutriplantNavNode
สมัครเป็นครอบครัวแอมเวย์วันนี้
พร้อมรับส่วนลดและโปรโมชันสุดพิเศษมากมาย
ประหยัดกว่า ซื้อสินค้าราคาสมาชิก
และสนุกกับการสะสมคะแนน A Point
รับเงินคืนสูงสุด 21% จากยอดสั่งซื้อทุกเดือน
พร้อมสิทธิพิเศษ เฉพาะนักธุรกิจเท่านั้น
กรุณาเตรียมบัตรประชาชนเพื่อใช้ในการสมัคร

A Point สิทธิพิเศษที่มากกว่าสำหรับสมาชิกแอมเวย์เท่านั้น

เริ่ม 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

สะสมคะแนน A Point ได้ง่ายๆ

หมายเหตุ :

 • คะแนนไม่นับรวมยอดซื้อจากผลิตภัณฑ์ยา (นิวทริไลท์ ไบโอซี พลัส และนิวทริไลท์ กลูโคซามีน), ค่าบริการ (กิจกรรมตรวจเช็คสุขภาพและความงาม / ค่าซ่อม / ค่าอะไหล่), ค่าสมัคร, ค่าต่ออายุ และค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงสถานภาพสมาชิก
 • การคำนวณคะแนน ระบบคำนวณจากยอดซื้อหลังหักส่วนลด โดยคะแนนมีจุดทศนิยมตั้งแต่ 0.5 คะแนนขึ้นไป จะถูกปัดขึ้นเป็น 1 คะแนน หากต่ำกว่า 0.5 คะแนนจะถูกปัดทิ้ง

คะแนน A Point มีอายุ 2 ปี
โดยมีวิธีการนับเวลาหมดอายุของคะแนนดังนี้

กรณี 1

การโอนคะแนนจาก AmPlus
เป็น A Point

สมาชิกมีคะแนนสะสม AmPlus (จนถึงวันที่ 31 ส.ค. 65) ในวันที่ 1 ก.ย. 65 คะแนน AmPlus จะถูกเปลี่ยนเป็นคะแนน A Point ทั้งหมด โดยคะแนนจะมีอายุ 2 ปี (เริ่มนับคะแนนใหม่จากวันที่ 1 ก.ย. 65 และคะแนนจะหมดอายุภายในวันที่ 30 ก.ย. 67)

กรณี 2

การสะสมคะแนน A Point ใหม่ (ตั้งแต่ 1 ก.ย. 65 เป็นต้นไป)

สมาชิกที่ซื้อสินค้าแอมเวย์ทุก 15 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.65 เป็นต้นไป จะได้รับคะแนนสะสม A Point โดยคะแนนจะมีอายุ 2 ปี (โดยวันหมดอายุจะคำนวณจากระยะเวลาที่สะสมคะแนนเป็นรอบไตรมาส (ปีละ 4 ไตรมาส) ดังตารางด้านบน

วิธีการแลกคะแนน A Point

วิธีการแลกคะแนน A Point

สมาชิกสามารถแลกคะแนนด้วยตนเอง ผ่านช่องทาง

 • www.amway.co.th
 • แอปพลิเคชัน Amway Click
 • แอปพลิเคชัน LINE
 • เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ ณ จุดชำระค่าสินค้า แอมเวย์ ช็อป โดยแสดงบัตรสมาชิกแอมเวย์และบัตรประจำตัวประชาชน
 • Amway Contact Center โทร. 0-2725-8000

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป :

 1. บริษัทแอมเวย์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการคะแนน A Point ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. บริษัทแอมเวย์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม ระงับชั่วคราว หรือบอกเลิกรายการสะสมคะแนนนี้ในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ โดยแจ้งสมาชิกแอมเวย์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยวิธีที่บริษัทเห็นสมควร
 3. การฉ้อฉล ปลอมแปลง เพื่อให้ได้มาเพื่อคะแนนสะสม ไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดนั้น อาจมีผลให้บริษัทแอมเวย์พิจารณาใช้อำนาจทางกฎหมายเพื่อยกเลิกคะแนนสะสม และ/หรือเรียกคืนของรางวัล และ/หรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งอาจรวมไปถึงการยกเลิกการเป็นสมาชิกแอมเวย์
 4. หากมีข้อโต้แย้ง และ/หรือ ข้อพิพาทใดๆเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่เกี่ยวกับรายการคะแนน A Point ให้ถือการตัดสินของบริษัทแอมเวย์เป็นที่สิ้นสุด
คัดลอกลิงก์สำเร็จ !