โปรโมชั่นนิวทริแพลนท์

รายละเอียดโปรโมชั่นจัดให้ครบทุกธาตุอาหารหลัก-รอง-เสริม เพื่อประโยชน์ต่อพืชผลการเกษตร

ซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มนิวทริแพลนท์ ชนิดใดก็ได้ ครบ 3 ขวด รวมมูลค่าตั้งแต่ 2,859 – 3,369 บาท ฟรี! นิวทริแพลนท์ เอจี 1 ขวด มูลค่า 1,123 บาท หรือ 1,235 บาท

ซื้อสารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซ่า-80 ขนาด 1 ลิตร ครบ 4 ขวด รวมมูลค่า 1,840 บาท ฟรี! อีก 1 ขวด มูลค่า 460 บาท หรือ 505 บาท

ซื้อสารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซ่า-80 ขนาด 9.5 ลิตร ครบ 4 ขวด รวมมูลค่า 14,836 บาท ฟรี! อีก 1 ขวด มูลค่า 3,709 บาท หรือ 4,080 บาท

2 ตุลาคม 2562 – 4 ตุลาคม 2562
จำหน่ายสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมและสูงขึ้นไป (จำกัดการสั่งซื้อ 1 ชุด/รหัสประจำตัว) ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ของวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป พร้อมกันทุกช่องทาง

5 ตุลาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562
จำหน่ายทั่วไป ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ของวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป พร้อมกันทุกช่องทาง (สินค้าโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด)


หมายเหตุ:
•เนื่องจากผลิตภัณฑ์กลุ่มนิวทริแพลนท์จัดเป็นปุ๋ยเคมีตามพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ดังนั้น นักธุรกิจแอมเวย์สามารถซื้อเพื่อการใช้เอง โดย “ไม่” สามารถนำไปขายต่อได้ ยกเว้นมีใบอนุญาตจำหน่ายปุ๋ย หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษทางกฎหมาย
• มูลค่าสินค้าโปรโมชั่น 33.13 ล้านบาท


ซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มนิวทริแพลนท์ ชนิดใดก็ได้ ครบ 3 ขวด รวมมูลค่าตั้งแต่ 2,859 – 3,369 บาท
ฟรี! นิวทริแพลนท์ เอจี 1 ขวด มูลค่า 1,123 บาท หรือ 1,235 บาท

ซื้อนิวทริแพลนท์ โพแทสเซียม พลัส สูตร 0-0-28 1 ขวด

รหัสสินค้า #0248482

ซื้อนิวทริแพลนท์ เอ็นพีเค พลัส สูตร 4-18-18 1 ขวด

รหัสสินค้า #0237737

ซื้อนิวทริแพลนท์ ซอยล์ พลัส 1 ขวด

รหัสสินค้า #0238108

ซื้อนิวทริแพลนท์ ไนโตรเจน พลัส สูตร 30-0-0 1 ขวด

รหัสสินค้า #0248481

ซื้อนิวทริแพลนท์ เอจี 1 ขวด

รหัสสินค้า #0219499

ซื้อนิวทริแพลนท์ แคลเซียม-โบรอน 1 ขวด

รหัสสินค้า #0238109


ซื้อสารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซ่า-80 ขนาด 1 ลิตร ครบ 4 ขวด รวมมูลค่า 1,840 บาท
ฟรี! อีก 1 ขวด มูลค่า 460 บาท หรือ 505 บาท

ซื้อแอ็ปซ่า-80 สารเสริมประสิทธิภาพ - 1 ลิตร 4 ขวด

รหัสสินค้า #0013417


ซื้อสารเสริมประสิทธิภาพ แอ็ปซ่า-80 ขนาด 9.5 ลิตร ครบ 4 ขวด รวมมูลค่า 14,836 บาท ฟรี! อีก 1 ขวด มูลค่า 3,709 บาท หรือ 4,080 บาท

โปรโมชั่นซื้อสารเสริมประสิทธิภาพแอ็ปซ่า-80 ขนาด 9.5 ลิตร จำนวน 4 แกลลอน สิ้นสุดแล้ว